Towards a European framework of reference for translation (EFFORT)

 • Hurtado Albir, Amparo (Investigador/a principal)
 • Rodriguez Ines, Patricia (Investigador/a Principal 2)
 • Conde Ruano, José Tomás (Associat/a Ajut)
 • Del Pozo Triviño, Maria Isabel (Col.laborador/a)
 • Rosa, Alexandra Assis (Col.laborador/a)
 • Agost Canós, Rosa María (Col.laborador/a)

Detalls del projecte

Description

En traducció, a diferència de l'ensenyament d'idiomes —que compta amb el MECR— no existeix un marc comú europeu de referència, ni una tradició investigadora que pugui comparar-se amb ell quant al desenvolupament dels nivells de rendiment.El projecte EFFORT pretén continuar el treball iniciat en el projecte NACT coordinat pel Grup PACTI de la Universitat Autònoma de Barcelona http://grupsderecerca.uab.cat/pacte/en/nactproject. Aquest projecte va ser un estudi pilot per a desenvolupar un marc de referència europeu comuna per al seu ús en la formació de traductors i la traducció professional, i es va completar entre 2015 i 2018. Va ser finançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat (ref. número: FFI2013-42522-P). Es va definir una proposta inicial de descriptors per als primers nivells (nivells de traducció A i B, perfil de traductor no especialitzat). No obstant això, en tractar-se d'un primer pas en l'establiment de nivells de competència en traducció, no es va validar la proposta de descriptors a gran escala, ni es van definir els descriptors per al nivell C de traducció, que és el nivell de les diferents àrees d'especialització del traductor professional. EFFORT continua el treball realitzat en el projecte pilot NACT. Igual que el projecte NACT, se centra en la traducció escrita i està destinat a ser útil tant per a l'àmbit acadèmic com professional. Els seus objectius són:(1) Refinar i validar, a gran escala, els nivells A i B de traducció desenvolupats en el projecte NACT (traductor no especialitzat) per a confirmar la seva idoneïtat.(2) Establir una proposta preliminar de descriptors per a traducció nivell C (traductor especialitzat) en les diferents àrees d'especialització (traducció jurídica, econòmica i financera, tècnica, científica i literària). S'ha creat un consorci de 10 institucions de formació de traductors, aprofitant la seva experiència prèvia de col·laboració en el projecte NACT, per a garantir la complementarietat en tres nivells: lingüístic, geogràfic i d'especialització en una àrea de formació de traductors.A més, participaran 31 socis associats de l'àmbit acadèmic i professional de la traducció i d'organitzacions lingüístiques:- 28 institucions europees de formació de traductors de diferents àrees lingüístic-geogràfiques i àrees d'especialització en traducció amb la finalitat de garantir el major nombre possible de combinacions lingüístiques i especialitzacions.- 2 entitats i xarxes europees relacionades amb la pràctica de la traducció: Federació Internacional de Traductors (*FIT Europa); Associació Europea de la Indústria de la Llengua (ELIA).- 1 organització lingüística: Institut Cervantes.A més, la Direcció General de Traducció (DGT) de la Comissió Europea, la Societat Europea d'Estudis de Traducció (EST) i el Centre Europeu de Llengües Modernes del Consell d'Europa han expressat el seu desig de col·laborar en el projecte. Es realitzaran dos estudis a través de qüestionaris: un per a perfeccionar i validar els nivells de traducció A i B, dirigit a formadors de traductors de traducció no especialitzada, traductors, associacions de traductors professionals no especialitzats i organismes d'acreditació; una per a establir una proposta preliminar de descriptors de nivell corresponents al nivell C de traducció, dirigida a formadors de traductors de traducció especialitzada, traductors especialitzats i associacions professionals de traducció, i ocupadors.Per a garantir la major representativitat geogràfica i lingüística possible, s'ha seleccionat la gamma més àmplia possible de llengües europees. L'objectiu és cobrir 32 idiomes i 31 països (27 UE, 3 espai Schengen —Islàndia, Noruega i Suïssa—) i el Regne Unit.Els resultats esperats en finalitzar el projecte EFFORT són: un marc comú europeu de referència per als nivells de traducció A i B; una proposta preliminar de Marc comú europeu de referència per al nivell C de traducció (àrees d'especialització del traductor). Es produiran sis productes intel·lectuals relacionats amb aquests resultats.Aquesta descripció innovadora dels nivells de competència en traducció proporcionarà un marc comú en els àmbits educatius i professionals europeus, que actualment no està disponible.En educació, serà útil per a professors i estudiants, ja que facilitarà la comparació entre diferents sistemes de qualificació i serà una guia útil per a elaborar programes de traducció i per a la progressió de la dificultat i l'avaluació. En l'àmbit professional, serà útil per als traductors i els seus ocupadors, ja que definirà clarament el nivell de rendiment de cada traductor i facilitarà els procediments de contractació per als ocupadors. A més, l'establiment de directrius de qualitat professional serà útil per als processos d'acreditació de traductors i beneficiarà als usuaris de la traducció en garantir una major qualitat de la traducció.A més, aquest marc comú servirà d'orientació per a: establir certificats; reconèixer i validar els títols acadèmics; Desenvolupar llibres de text i materials didàctics.
Títol curtEFFORT
AcrònimEFFORT
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/09/2031/08/23

Socis col·laboradors

 • Universidad de Granada (UGR) (Soci projecte)
 • Uniwersytet Wroclawski (Soci projecte)
 • Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" (Soci projecte)
 • University of Westminster (Soci projecte)
 • Univerza V Ljubljani (University of Ljubljana) (Soci projecte)
 • Aarhus University (Soci projecte)
 • Itä-Suomen yliopisto (Soci projecte)
 • University of Utrecht (UU) (Soci projecte)

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.