Teràpia fàrmaco-cel·lular per a la reparació de la medul·la espinal lesionada

Detalls del projecte

Description

(...) El present projecte pretén desenvolupar una estratègia reparadora de lesions traumàtiques de la mèdul·la espinal, basada en tractaments combinats fàrmac-cel·lulars, que millorin l'èxit de les teràpies simples. El tractament fàrmac-cel·lular que proposem està basat en tres pilars que promoguin la neuroprotecció, mitjançant l'ús de fàrmacs potents en una finestra d'actuació inicial delimitada, la regeneració de les vies axonals lesionades i la restitució de les motoneurones perdudes. Aquests dos últims punts es pretenen aconseguir mitjançant el trasplantament concomitant de cèl·lules de glia envoltant i de cèl·lules mare embrionàries, prèviament prediferenciades in vitro. Les primeres proporcionaran molècules guia afavoridores del creixement axonal i promouran la generació d'un ambient menys hostil que permeti la diferenciació neural in vivo de les cèl·lules mare. El projecte es desenvoluparà inicialment in vitro mitjançant la utilització d'un model de neurotrauma, basat en cultius organotípics de medul·la espinal. Paral·lelament es prepararan les cèl·lules mare, modificades genèticament per facilitar el seu seguiment in vivo una vegada trasplantades. En la següent etapa es procedirà a l'avaluació de cada estratègia separadament in vivo després de lesió parcial per contusió o lesió completa per secció de la medul·la en rates adultes. Finalment, les combinacions de tractaments fàrmac-cel·lulars amb millors resultats previs s'assajaran en els mateixos models animals per avaluar neuroprotecció, neurogènesi i regeneració, mitjançant tècniques electrofisiològiques, funcionals i histològiques (...).
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/10/0630/09/09

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.