Tècniques per a l'avaluació de l'impacte de gènere: obtenció d'indicadors per avaluar l'impacte de gènere a l'ensenyament i en la recerca

  • Freixes Sanjuan, Teresa (Investigador/a principal)
  • Freixes Montes, Jordi Lluís (Investigador/a contractat/da)
  • Remotti Carbonell, Jose Carlos (Investigador/a contractat/da)
  • Sales Jardi, Mercè (Investigador/a contractat/da)
  • Gómez Sánchez, Yolanda (Investigador/a)

Detalls del projecte

Description

L'avaluació de l'impacte de gènere desenvolupa una funció de primer nivell per a garantir la transversalitat de les polítiques d'igualtat. Per fer-la s'han de desenvolupar uns indicadors uns generals i altres amb caràcter sectorial, per tal de disposar d'instruments que permetin fer aquesta avaluació. Des d'aquesta perspectiva un dels àmbits sectorials on cal trobar indicadors pertinents el de l'ensenyament i la recerca, especialment a les Universitats tant pel que fa als professors com als estudiants o al personal d'administració i serveis (...)
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/0531/12/05