Sostenibilidad medio-ambiental: Suctituibilitat, evaluación de proyectos y políticas públicas

  • Sancho, Ferran (Investigador/a principal)
  • Creel , Michael David (Investigador/a contractat/da)
  • Manuel Alejandro Cardenete Flores (Investigador/a contractat/da)
  • Cabeza Gutes, Maria Teresa (Investigador/a)
  • Farell Ferrer, Montserrat (Investigador/a)
  • Piñol Perez, Concepcion (Investigador/a)
  • Vegara Carrio, Josep Maria (Investigador/a)

Detalls del projecte

Description

Els objectius del projecte consisteixen en estudiar un dels temes centrals de la discusió sobre les condicions que garantitzen la qualitat de vida, així com la seva persistència en les següents generacions, dins d'un contexte medi-ambiental. En aquesta linea de treball es persegueix analitzar tres grans temàtiques diferents sobre sostenibilitat i desenvolupament en el context de l'actuació pública. El primer objectiu és estudiar l'equitat intergeneracional, que és un dels temes centrals de la sostenibilitat, i que consisteix en transmitir a les generacions següents un stock homogèni (sostenibilitat dèbil) o diferenciat (sostenibilitat forta) de capital en sentit ampli i en el que s'inclourà el capital natural. Des d'aquesta perspectiva, la distinció entre la sostenibilitat dèbil o forta es troba estretament relacionada amb el tema de substituibilitat entre les diverses formes de capital, i en especial, el capital natural;es tracta d'un tema empíric de gran rellevància i no exempt de dificultat analítica. En segon lloc, les condicions derivades de la sostenibilitat es troben escasament desenvolupades, especialment en térmes operatius; així com, l'anàlisi cost benefici convencional es formula al marge de consideracions relacionades amb la sostenibilitat; és precís doncs introduir restriccions que limiten el consum dels recursos no reproducibles o la depreciació de capital natural. La generació de precios sombra és , obviament, rellevant per l'anàlisi que té com eix la separabilitat en programació matemàtica. En tercer lloc, un dels grans reptes de la sostenibilitat medi-ambiental és el que afecta a l'atmosfera, un dels elements centrals del capital natural; la investigació que es proposa analitzar, utilitzant metodologies de simulació, l'eficàcia i la capacitat dels instruments físcals per incentivar un us més racional dels recursos energètics.
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització29/12/0029/12/03

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.