Social dialogue and industrial relations in the reform and liberalisation processes in the rail sector in Europe

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance