Sistemes de Processament d'Imatges i Reconeixement de Formes Basades en la Descomposició i Fusió de Canals d'Informació

  • Yzuel Gimenez, Josefa (Investigador/a principal)
  • Ahouzi , Esmail (Becari/a)
  • Attaleb, Abdelaziz (Becari/a)
  • Márquez Ruiz, Andrés (Becari/a)
  • Vargas Vasquez, Asticio (Becari/a)
  • Escalera Merino, Juan Carlos (Investigador/a contractat/da)
  • López Coronado, Octavio (Investigador/a contractat/da)
  • Turon Sans, Francina (Investigador/a contractat/da)
  • Campos Coloma, Juan Ignacio Pedro (Investigador/a)
  • Ferreira García, Carlos (Investigador/a)

Detalls del projecte

Description

El subprojecte planteja el reconeixement óptic de formes mitjançant un procés multicanal basat, bé en la descomposició cromàtica de l'escena, o bé en la descomposició per freqüències espaciales. Es proposa un preprocessat de la imatge policromàtica per passar a canals decorrelacionats. S'extendrà la idea de correlació a tres dimensions. S'utilizaran dos tipus d'arquitectures segons el tipus d'il·luminació: monocromàtica o policromàtica. Es disenyaran sistemes que trevallin en paral·lel utiltizant diferents ordres de difracció produits pels moduladors. Es disenyaran els elements difractius necessaris pels diferents sistemes óptics proposats.
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/10/971/10/00

Socis col·laboradors

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.