Sistema Hardware-Software de gestió i traçabilitat del procés de recollida de residus

    Fingerprint

    Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.

    Immunology and Microbiology

    Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

    Computer Science