Sistema d'inspecció visual automàtica de circuits integrats

  Detalls del projecte

  Description

  Aquest projecte pretén omplir un buit en el conjunt d'útils d'ajut a la fabricació i estudi de circuits integrats. L'automatització de les tasques d'inspecció visual, sobretot en la inspecció no referencial, suposa un gran ajut per augmentar el rendiment en la producció de CI. Per a això, i partint dels resultats obtinguts durant tres anys en el departament d'Informàtica de la UAB, s'ha dissenyat un sistema modular que, utilitzant tècniques ràpides de visió per computador, sigui capaç d'implementar les tasques principals en el procés d'inspecció, des de les més simples -ajudant l'operador humà a realitzar una inspecció clàssica-, a les més complexes -com la inspecció no referencial, encara no realitzada per cap sistema comercial.
  EstatusAcabat
  Data efectiva d'inici i finalització27/11/9027/11/93

  Fingerprint

  Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.