Sex differences in BNST prepronociceptin-expressing neurons in modulating chronic stress-induced depressive-like behaviour in mice

  • Andero Gali, Raul (Investigador/a principal)
  • Florido Torres, Antonio Luis (Beneficiari/a)

Detalls del projecte

AcrònimPnocMDDSex
EstatusNo començat
Data efectiva d'inici i finalització1/09/2431/08/27