Sesgos de género en las normas tributarias. Detección y propuestas para el Impuesto sobre Sociedades y el Impuesto sobre el Valor Añadido

Detalls del projecte

Description

Projectes Instituto de Estudios Fiscales
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/2131/12/21

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.