Scientific and technical cooperation network in economic and social aspects of rural change and development

Detalls del projecte

Description

Els objectius de la xarxa d'investigació són els següents: a) desenvolupar nous conceptes i models mitjançant els quals sigui possible d'explicar la diferent evolució de les zones rurals europees en el marc de la creixent globalització de l'economia mundial; b) possibilitar la formació d'investigadors en temes rurals; c) consolidar la col.laboració existent entre els membres de la xarxa.
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització31/12/9330/12/95

Empremta digital

Explora els temes de recerca tractats per aquest projecte. Aquestes etiquetes es generen en funció dels premis/ajuts subjacents. Junts formen una empremta única.