Síntesi i Estudi de Ligandos Hidrosolubles. Aplicacions en Catàlisi i Radiofàrmacs

  • Ros Badosa, Josep (Investigador/a principal)
  • Condom Ejarque, Mireia (Becari/a)
  • Muniente Miras, Jose (Becari/a)
  • Solsona Palau, Antonio (Becari/a)
  • García Gómez, Gabriel (Investigador/a)
  • Suades Ortuño, Joan (Investigador/a)
  • Yanez Lopez, Ramon (Investigador/a)

Detalls del projecte

Description

En aquest projecte es preparen diferents famílies de lligands per a la seva aplicació en la síntesi de complexos de metalls de transició: fosfines amb grups de naturalesa ambifílica, carboxilats i tiolats amb grups hidrosolubles. S'estudiarà l'aplicació d'aquests complexos en reaccions catalítiques, especialment en medis bifásics. S'iniciarà la síntesi de lligands polidentats mitjançant l'acoblament del glicerol amb altres substrats, especialment nitrogenats per a ser usats en catàlisi asimètrica. S'usaran els lligands ambifílics de que disposa el grup per a estudiar la seva complexació amb \super 99m\nosuper Tc i la seva possible aplicació com a radiofàrmacs.
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/10/971/10/00

Empremta digital

Explora els temes de recerca tractats per aquest projecte. Aquestes etiquetes es generen en funció dels premis/ajuts subjacents. Junts formen una empremta única.