Síntesi i desenvolupament de transportadors selectius i la seva aplicació en membranes sintètiques

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.

Chemistry