Sèries d'imatges de satèl·lit d'alta resolució per a l'estudi del risc estructural d'incendis i de la regeneració post-incendi de la vegetació

Detalls del projecte

Description

L'aplicació del coneixement ecològic en la gestió del territori pot ser abordada mitjançant els Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG) i la teledetecció, procediments ambdós que estimen variables ambientals en àmplies zones. Com a resultat de projectes anteriors disposem d'una sèrie d'imatges de satèl·lit que ha permès realitzar una cartografia històrica de focs a Catalunya corresponent al període 1975-1999. El projecte planteja utilitzar aquesta base de dades per analitzar els factors territorials associats al règim d'incendis. El primer gran objectiu és \ul comprovar si existeix una relació entre la freqüència de focs i el risc d'incendi\ul0 . El segon gran objectiu és \ul analitzar els factors territorials que determinen la recurrència, l'extensió, la severitat, l'estacionalitat i els límits de les zones cremades, així com llurs efectes sobre la regeneració de les comunitats vegetals mediterrànies\ul0 . El tercer gran objectiu és \ul l'elaboració d'una aplicació informàtica de tractament semiautomàtic de les imatges per a detectar les zones cremades\ul0 . Aquest seguiment detallat, des d'un punt de vista temporal i espaial, permetrà estudiar amb molta més precisió aspectes com \ul la recuperació de la vegetació post-incendi o la correlació entre les imatges i les dades meteorològiques obtingudes per la xarxa d'estacions automàtiques\ul0 .
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització28/12/0028/12/03

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.