Roma a l’Ausetània: l’època republicana (ROMAUS)” Projecte quadriennal de recerca en materia d’arqueologia 2022-2025, a través de la U. de Girona y aprobados por la Generalitat de Catalunya (AGAUR)

Detalls del projecte

EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització28/03/2331/12/23