Revisió, baremació de l'escala de Brazelton i elaboració d'un test de cribat per a la detecció de problemes del desenvolupament al període neonatal.

  • Costas Moragas, Carme (Investigador/a principal)
  • Botet Mussons, Francisco (Investigador/a)
  • Cáceres Zurita, M. Luisa (Investigador/a)
  • Vives Brosa, Jaume (Investigador/a)

Detalls del projecte

Description

Resum no disponible
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització27/02/9931/12/01