Resistir a la violencia en la guerra civil española y la posguerra, 1936-1952 (RESIST)

Detalls del projecte

EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització5/12/225/12/23