Redisseny Mitjançant Enginyeria de Proteïnes de Glucohidrolases d'Interès Agroalimentari i Industrial

Detalls del projecte

Description

El present projecte té com a objectiu el redisseny de dos enzims glucohidrolases, una \b 1,3-1,4-\beta-glucanasa\b0 de \i B. lichenformis\i0 i una \b \beta-glucosidassa\b0 de \i Streptomyces sp.\i0 Aquests enzims s'utilitzen en la indústria agroalimentària: les glucanases per a facilitar el filtrat de cervesa, i per a millorar la digestibilitat de pinsos d'aus; les glucosidases per a l'extracció d'aromes i per a la conversió enzimàtica de biomasa. Prèviament s'ha fet ús de las tècniques d'enginyeria de proteïnes per a determinar els residus clau per a la catàlisi i unió a substrat i s'ha caracteritzat en profunditat, enzimàtica i mecanísticament, la glucanasa. El present projecte a més de profunditzar en els estudis mecanístics, especialment en el cas de la glucosidasa, tractarà de redissenyar aquests enzims en tres aspectes: estabilitat (front a temperatura i dissolvents orgànics), especificitat per substrat i sentit de la reacció: Aquests tres aspectes tenen un doble objectiu aplicat: aconseguir utilitzar aquests enzims per a la síntesi enzimàtica de carbohidrats o de glicoconjugats favorint la seva activitat de transglicosilació i/o utilitzar-los front a altres substrats i dissenyar variants enzimàtiques millorades per a aplicacions específiques en la indústria agroalimentària.
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/08/971/08/00

Socis col·laboradors

  • Universitat Ramon Llull (URL)

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.