Reconeixement i modelització de textures mitjançant l'anàlisi multiescala d'imatges. Aplicació al diagnòstic automàtic de pneumoconiosi

  Detalls del projecte

  Description

  L'objectiu general del projecte que es presenta és el disseny d'un nou mètode de reconeixement i modelització de textures repetitives (estructurals). Aquest mètode ha de ser capaç de resoldre una sèrie de situacions com són la sobreposició de la textura a una imatge de fons variable, l'existència de niaments (jerarquies) en els elements de textura, variacions de freqüència i fase en la repetició, variacions de forma, mida, contrast, etc. dels elements de textura, etc. La majoria dels models proposats assumeixen que aquestes situacions no es produeixen, si bé són freqüents en imatges d'escenes reals. El nostre enfocament consisteix a construir un model a partir de les transformacions que pateix una textura en examinar-la a diferents nivells d'escala o de detall. Per això començarem a estudiar les propietats i els resultats de diferents tècniques d'anàlisi multiescala: mètode d'espai escal
  EstatusAcabat
  Data efectiva d'inici i finalització15/06/9215/06/95

  Fingerprint

  Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.