Reconeixement òptic de formes per correlació: aplicacions en robòtica i visió artificial en la indústria

Detalls del projecte

Description

Es proposaran noves arquitectures òptiques de reconeixement de formes en temps real. Aquestes arquitectures estaran basades en la correlació i adaptades al control en la cadena de muntatge. S'estudiarà el filtre òptim quant a la millora dels paràmetres de reconeixement.
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/9331/12/94

Socis col·laboradors

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.