QUIMICA ORGANOFLUORADA: METODOS EMERGENTES DE FLUORACION Y TEJIDOS DE ALGODON PARA USOS MEDICOS

Detalls del projecte

EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/1930/09/22

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.