Purificació i caracterització estructural i funcional de proteoglicans de melanoma i carcinoma de còlon. Implicació en processos de diferenciació i de tumorigènesi

Detalls del projecte

Description

Els proteoglicans són components essencials de la matriu extracel.lular (MEC) implicats en els processos d'adhesió, migració i diferenciació cel.lular. En els processos cancerosos, es troben freqüentment anormalitats en l'expressió o estructura de PGs, que contribueixen al creixement anòmal del tumor i també a la metàstasi cel.lular. El factor de transformació B (TGF-B) és un potent inductor de la MEC i hom pensa que els seus efectes sobre proliferació/diferenciació vénen mediats, almenys en part, per les seves accions sobre la MEC. En aquest context, estem interessats en dos models cel.lulars susceptibles de diferenciar-se "in vitro": el melanoma (juntament amb tumors relacionats d'origen neuroectodèrmic) i el carcinoma de còlon. En ambdós models, s'ha proposat que els PG tenen un paper tant en el procés cancerós com a la morfogènesi i funció del teixit normal. Recentment hem identifica
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització20/05/9420/05/96

Empremta digital

Explora els temes de recerca tractats per aquest projecte. Aquestes etiquetes es generen en funció dels premis/ajuts subjacents. Junts formen una empremta única.