Propietats microscòpiques i macroscòpiques de materials superconductors i de nanoestructures magnètiques

Detalls del projecte

Description

En el projecte que vam presentar pretenem estudiar materials superconductors i magnètics d'interès especial en dos vessants complementàries. D'una banda, un enfocament microscòpic que permeti el càlcul de l'estructura de bandes i de la densitat d'estats de superconductors denominats exòtics i transicions quàntiques en materials susceptibles de tenir estats condensats excitònics i superconductors. D'altra banda, en un enfocament més fenomenològic, vam plantejar el desenvolupament de models que expliquin les propietats magnètiques de cables superconductors, (coated conductors) i nanopartícules magnètiques, posant èmfasi en els efectes magnètics deguts a la forma i grandària de les mostres.
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització13/12/0412/12/07

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.