Processament d'altes prestacions: arquitectura, entorns de desenvolupament i aplicacions

Detalls del projecte

Description

L'objectiu global d'aquest projecte és aprofundir en diferents aspectes del còmput paral·lel des del nivell del processador fins a les aplicacions. Aquesta investigació es concreta en quatre grans àrees temàtiques: Entorns per a l'avaluació del rendiment i la sintonització d'aplicacions en sistemes paral·lels i distribuïts. Aquesta àrea cobreix els diferents aspectes del desenvolupament d'una aplicació paral·lela/distribuïda, des de la seva creació, mitjançant l'ús de "patrons de programació" que permetran la sintonització automàtica de l'aplicació a la recerca de les màximes prestacions. Eines i estratègies per a la gestió i utilització de sistemes distribuïts. L'objectiu és explorar i desenvolupar quatre aproximacions alternatives al còmput distribuït:1. Els sistemes no dedicats i entorns Grid; 2. Els sistemes dedicats basats en computadors compartits; 3. Els sistemes dedicats, geogràficament distribuïts, i 4. L'aprofitament del còmput disponible en sistemes de còmput individuals infrautilitzats, mitjançant la tecnologia web. Arquitectura de processadors i multiprocessadors. La investigació en l'arquitectura del multiprocessador se centra, a nivell del processador, en l'estructura de la "unitat de recerca" d'instruccions i a nivell de la xarxa de comunicacions, en el disseny de polítiques per a una utilització eficient de la xarxa d'interconnexió. Aplicacions. Tres aplicacions que precisen de les elevades prestacions del còmput paral·lel/distribuït són objecte d'investigació. La primera aplicació s'ocupa del modelatge i simulació de sistemes complexos en el camp de l'ecologia. La segona aplicació contempla el video-sota-demanda (Video-on-Demand) sobre sistemes distribuïts, optimitzant l'ús dels recursos i maximitzant de nombre d'usuaris. La tercera aplicació és la simulació avançada d'incendis forestals, que permeti, en temps real, la creació de múltiples escenaris de simulació, que serveixin d'ajuda als sistemes de gestió d'emergències.
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització13/12/0431/03/08

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.