Processador òptim per a la localització d'objectes en color. Implementació òptica

Detalls del projecte

Description

L'aparició de moduladors espacials de llum ha possibilitat la construcció de correladors òptics a temps real, de tal manera que combinen el paral·lelisme propi dels sistemes òptics, amb la facilitat de canviar de manera dinàmica tant l'escena com el filtre. Nosaltres pretenem introduir la informació del color en un correlador òptic que treballi en temps real (amb moduladors espacials de llum). Per a això cal desenvolupar diferents aspectes de la correlació multicanal, tant a nivell teòric com a nivell experimental. A nivell teòric es desenvoluparà la teoria de la localització òptima d'objectes en un procés de n-canals. Això ens permetrà el disseny de filtres de reconeixement, així com mètodes per a unir la informació donada per tots els canals. A nivell experimental es desenvoluparà un correlador òptic en el qual es pugui canviar dinàmicament l'escena i el filtre o objecte de referència. Amb aquest correlador s'implementarà el procés multicanal de reconeixement de formes en color descrit anteriorment
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/9831/12/99

Socis col·laboradors

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.