Posada a punt d'un processador òptic a temps real per al reconeixement d'imatges en color utilitzant moduladors espacials de llum

  • Yzuel Gimenez, Josefa (Investigador/a principal)
  • Ahouzi , Esmail (Becari/a)
  • Turón Sans, Francesca (Becari/a)
  • Vargas Vasquez, Asticio (Becari/a)
  • Campos Coloma, Juan Ignacio Pedro (Investigador/a)
  • Escalera Merino, Juan Carlos (Investigador/a)
  • Moreno Soriano, Ignacio (Investigador/a)

Detalls del projecte

Description

L'objectiu general d'aquest projecte és la posada a punt d'un processador òptic a temps real d'imatges en color. Per a això s'utilitzarà un correlador òptic en el qual s'introduiran l'escena que s'ha d'analitzar i el filtre mitjançant moduladors òptics amb la finalitat de dotar-lo de la velocitat necessària. S'estudiaran els diferents components del sistema per integrar-los en un conjunt controlat per ordinador. En primer, lloc es caracteritzaran per mitjà de tècniques interferomètriques la transmitància en amplitud i la fase dels moduladors davant al senyal d'entrada. S'estudiaran mètodes de codificació dels filtres adaptats a la baixa resolució dels moduladors i es dissenyaran diferentes tipus de filtres que millorin alguna característica del procés de correlació. S'estudiaran canvis de coordenades cromàtiques que permeten posar de manifest d'una manera més clara les diferències entre
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització17/05/9331/12/96

Socis col·laboradors

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.