Paraganglis laríngens. Desenvolupament i distribució

Detalls del projecte

Description

En les darreres èpoques han estat descrits tumors de naturalesa paraganglionar annexes als nervis de la laringe. Tanmateix no existeixen estudis que demostrin de forma concloent l'existència de paraganglis en la laringe humana així com el desenvolupament i distribució dels mateixos. Per a cobrir aquesta llacuna s'ha plantejat el present projecte d'investigació amb el qual es pretén abordar aquestes qüestions mitjançant: 1) estudi de talls histològics seriats d'embrions i fetus humans per sistematitzar el desenvolupament i distribució topogràfica de les formacions ganglionars annexes als nervis de la laringe i 2) estudi d'aquestes formacions mitjançat tècniques histoquímiques i immunocitoquímiques i microscòpia electrònica per establir la seva natura (simpàtica, parasimpàtica o paragangli)
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/04/9131/03/92

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.