Paper dels contransmisors (ATP i NPY) en els mecanismes adrenergènics centrals i perifèrics que participen en la hipertensióexperimental en rates.

  • Vila Calsina, Elisabet (Investigador/a principal)
  • Terradas More, David (Becari/a)
  • Vivas Sabido, Nuria María (Becari/a)
  • Badia Sancho, Albert (Investigador/a)
  • Clos Guillen, Maria Victoria (Investigador/a)
  • Goñalons Sintes, Eduardo (Investigador/a)
  • Tabernero Serentill, Antònia (Becari/a)

Detalls del projecte

Description

En la majoria de les sinapsis adrenèrgiques, incloent la major part dels vasos sanguinis, l'ATP i el NPY poden liberar-se conjuntament a la noradrenalina. Aquests co-tansmissors poden modificar les respostes postsinàptiques i la modulació de la lliberació del neurotransmissor. Per altra banda, la transmissió adrenègica central i perifèrica pot sofrir importants canvis en les hipertensions experimentals en rata (SHR). A més a més, existeixen dades indicatives de possibles modificacions del paper de la co-transmissió en animals SHR. Per tant ens proposem estudiar: a) Influència de l'ATP i el NPY sobre les respostes mediades per adrenoceptors a1 (formació de fosfats d'inositol) i a2 (modulació de la liberació de NA) en el SNC de SHR i animals WKY control; b) estudiar el paper de l'ATP i NPY sobre les respostes, funcionals, bioquímiques (formació d'IP's) i electrofisiològiques (determinacion
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització7/06/967/06/99

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.