Organitzacions empresarials i processos decisionals a Espanya: un estudi comparatiu

  • Sole Puig, Luisa Carlota (Investigador/a principal)
  • Casademunt Monfort, Alexandre (Investigador/a)
  • Molins Lopez Rodo, Joaquim Maria (Investigador/a)
  • Rovira Valenti, Anna (Becari/a)
  • Beneyto Calatayud, Alexandre (Investigador/a)
  • Jerez Mir, Miguel (Investigador/a)
  • Pérez Sánchez, Margarita (Investigador/a)

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.

Social Sciences

Computer Science

Arts and Humanities