Optimització de la producció d'un hivernacle mitjançant control predictiu

 • Serra Pujol, Ignasi (Investigador/a principal)
 • Megias Jimenez, David (Investigador/a contractat/da)
 • Serrano Garcia, Javier (Investigador/a)
 • Bouchikhi, Benachir (Investigador/a)

  Detalls del projecte

  Description

  La introducció de sistemes de control per computador en hivernacles pot permetre realitzar grans progressos a nivell de producció. L'objectiu del present projecte s'inscriu en aquest sentit i focalitza el treball en la concepció i la realització d'un sistema de control usant tècniques de control predictiu basat en models (CPM) i dels sensors multitarees necessaris destinats a prendre mesures en un hivernacle. Per a això caldrà desenvolupar, en primer lloc, sensors (multitarea) que permetin mesurar les magnituds físiques relacionades amb l'hivernacle. En segon lloc, algorismes de control CPM que contemplin tota la problemàtica del control d'un hivernacle (sistema multivariable, no lineal i amb restriccions). I finalment, caldrà integrar-lo tot en una aplicació que permeti el control efectiu d'un hivernacle.
  EstatusAcabat
  Data efectiva d'inici i finalització31/03/9931/03/01

  Socis col·laboradors

  • Université Moulay Ismaïl (guia)