Nuevo significado del trabajo en el subempleo. Implicaciones psicosociales, políticas y de género

  • Blanch Ribas, Josep Maria (Investigador/a principal)
  • Espinosa, Leonor M. (Investigador/a contractat/da)
  • Castillo Moreno, Mº Esther (Investigador/a contractat/da)
  • Cubells Serra, Jenny (Investigador/a contractat/da)
  • Ferrari Serafini, Liliana Edith (Investigador/a contractat/da)
  • Garay Uriarte, Ana Isabel (Investigador/a contractat/da)
  • Martinez Martinez, Luz Maria (Investigador/a contractat/da)
  • Martins Goulart, Patricia (Investigador/a contractat/da)
  • Pujol-Tarres, Joan (Investigador/a contractat/da)
  • Rojas Arredondo, Jesús (Investigador/a contractat/da)

Detalls del projecte

Description

Els actuals programes europeus i espanyols d'orientació i inserció laborals es basen sobre les premisses de la "centralitat" social i personal del treball, identificada pel megainforme MOW (1987.1991) i de la tradicional "importància" del treball per al benestar psicològic, la inclusió social i la qualitat de vida (Stoetzel, 1983, Warr, 1987). Aquests plantejaments estan ancorats en una lògica sociolaboral keynesià-fordista. Es tracta d'analitzar en quina mesura els canvis profunds al món del treball i en l'experiència i les relacions laborals que s'han operat al llarg dels dos últims decennis, de la mà de la globalització econòmica, la innovació tecnològica i la reingenieria organitzacional, donant lloc a un món postkeynesià i a postfordista, afecten el " Significat del treball"i, per tant, a la lògica de la "orientació"i la "inserció" laborals. L'estudi pretén explorar aquest canvi de significat, quantificar el seu abast teòric i valorar les seves implicacions pràctiques en política laboral i en economia de gènere
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització13/12/0412/12/07

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.