Noves aportacions al coneixement de la problemàtica de les micotoxines

  Detalls del projecte

  Description

  Tenint en compte els perills derivats de la contaminació per les micotoxines en aliments de consum humà i animal, i davant la falta de suficient informació d'aquest problema a Espanya, aquest treball pretén: a) estudiar la incidència de les fumonisines en mostres de pinso i la capacitat productora de les soques fúngiques aïllades a partir d'aquests productes; b) estudiar la incidència d'ocratoxina A en pinsos, la capacitat productora de les soques fúngiques aïllades a partir d'aquests productes, l'evolució de la flora ocratoxigènica i acumulació de la toxina en pinsos segons models experimentals i la intoxicació experimental en aus amb aquesta toxina.
  EstatusAcabat
  Data efectiva d'inici i finalització8/11/908/11/93

  Socis col·laboradors

  Fingerprint

  Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.