Nous materials nanocomposites amb propietats bioelectrocatalítiques obtingudes mitjançant química combinatòria per aplicacions en el camp de biosensors

Detalls del projecte

Description

Aquest projecte té com principal objectiu el desenvolupament de nous materials bioelectrocatalítics per a la seva aplicació en la construcció de sensors i biosensors, amb l'objecte de millorar les seves característiques i funcionament. Per a tal fi, es dissenyaran distintes estratègies tecnològiques amb l'objecte de comptabilitzar els distints materials seleccionats implicats en la construcció de nanocomposites: polímers conductors, enzims i nanoclusters metàl·lics. Els nanoclusters metàl·lics suportats polimèricament (PSMNC) es prepararan mitjançant la tecnologia SPHINER, que consisteix en la incorporació, en fase sòlida, de reactius capaços de fixar químicament ions o complexos metàl·lics. Els nanoclusters metàl·lics suportats polimèricament serien capaços d'establir una comunicació directa entre l'enzim immobilitzat en el polímer amb la superfície de l'elèctrode, amb l'objecte de millorar la resposta analítica incrementant la transferència electrònica i, per tant, la sensibilitat del dispositiu biosensor. Uns altres dels principals avantatges d'aquesta tecnologia radica que els materials composites d'aquest tipus poden ser preparats amb elevat control de la seva composició. La composició òptima de la barreja metàl·lica (aliatge electrocatal·lític) i del suport polimèric seran seleccionats utilitzant mètodes d'anàlisi combinatori. Així. Es poden caracteritzar de manera ràpida i eficaç un ampli espectre de composite polímer-metall de manera d'obtenir la màxima activitat biocatalítica. La transferència a la indústria s'espera realitzar mitjançant la construcció de sensors d'un sol ús per la tecnologia screen-printing
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/12/0330/11/06

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.