Nous catalitzadors d'hidroformilació: estudi de la seva selectivitat i recuperació

Detalls del projecte

Description

Aquest projecte tracta de desenvolupar les possibilitats de la reacció d'hidroformilació d'olefines. Per a això es prepararà una sèrie de nous complexos d'Rh i Pt amb lligands tiolats, alguns dels quals han demostrat ser actius, en condicions suaus, en assajos realitzats en els nostres laboratoris. Es modificaran lligands dels tiolats amb dos objectius: millorar la selectivitat (quimio-, regio-, enantio-) i recuperar el catalitzador (ancoratge sobre un suport sòlid i transferència de fase). Els nous complexos es caracteritzaran estructuralment i s'estudiarà la seva reactivitat i activitat catalítica. Els catalitzadors actius s'assajaran sobre diferents substrats orgànics la hidroformilació dels quals sigui d'interès com a model de selectivitat o pel valor afegit dels productes obtinguts. Es treballarà en condicions suaus de P i T, variant els paràmetres que afectin la reacció (CO/H"sub2"
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització22/09/8922/09/92

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.