Nens i mendicitat: explotació infantil, mesures preventives i repressores

Detalls del projecte

Description

Atesa la importància que té el tema de referència, la línia de recerca proposada implica l'anàlisi des de les diferents disciplines jurídiques que hi tenen incidència. La vessant històrica, entesa com a clau interpretativa de la regulació jurídica de la mendicitat i la vagància, i sobre tot en relació als nens dedicats habitualment a demanar caritat, és el punt de partida del projecte. La legislació de començaments del segle XX presenta una divisió que encara és vàlida. En primer lloc la responsabilitat dels pares, tutors i guardadors sobre els fills menors de 16 anys que estan captant, vagant o pernoctant en un lloc públic. En segon lloc, les persones que es fan acompanyar de menors siguin o no de la seva família amb l'objecte d'implorar la caritat pública. Els pares, tutors i guardadors que maltracten els seus fills per obligar-los a demanar almoina i els que deixen mitjançant preu els seus fills per exercir habitualment la mendicitat. També l'aproximació des del dret privat i l'anàlisi de les institucions de tutela i acolliment és un aspecte a estudiar per la discutida qüestió relacionada amb la pàtria potestat i la suspensió del dret dels pares o tutors a la guarda i educació dels menors, i consegüent ingrés d'aquests en un establiment de beneficència on seran educats(...)
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització19/07/0618/07/07

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.