Necessitats deformació a la Catalunya del futur (2030) i canvis necessaris al sistema de formació professionalreglat per cobrir-les, desenvolupat conjuntament a Universitat Autònoma de Barcelona i

Detalls del projecte

EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització17/04/1817/10/21

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.