Multiplayers’ Partnerships to Ensure Meaningful Engagement with Science and Research

Detalls del projecte

Description

Les solucions als reptes de la societat, com la lluita contra el canvi climàtic, requereixen un públic que entengui la ciència i com funciona. El projecte MULTIPLIERS, finançat per la UE, considera les escoles com a col·leccionistes innovadors i oberts de noves idees, pràctiques i enfocaments científics. Com a tal, establirà comunitats de ciència oberta: associacions entre escoles, famílies, organitzacions de la societat civil, proveïdors d'educació informal, responsables polítics, mitjans de comunicació i una àmplia gamma d'institucions científiques en sis estats membres de la UE. Aquestes comunitats desenvoluparan projectes científics amb reptes de la vida real com a punts de partida per implementar-los a les escoles. Els projectes implicaran més de 1.500 estudiants que interactuaran amb un ampli espectre d'experts en ciència.
AcrònimMULTIPLIERS
EstatusActiu
Data efectiva d'inici i finalització1/11/2130/11/24

Socis col·laboradors

  • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
  • Universität Bonn (Rheinische Freidrich-Wilhelms-Universität) (Coordinador) (guia)
  • University of Cyprus (Soci projecte)
  • Univerza V Ljubljani (University of Ljubljana) (Soci projecte)
  • Umeå universitet (Soci projecte)
  • European Forest Institute (Soci projecte)
  • Iren Spa (Soci projecte)
  • EU CORE (EUropean COoperation in Research and Education) Consulting (Soci projecte)

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.