Moduladors espacials de l'amplitud i de la fase: aplicació a la generació d'elements difractius i al processat d'imatges

 • Campos Coloma, Juan Ignacio Pedro (Investigador/a principal)
 • Moreno Soriano, Alfonso (Becari/a)
 • Nicolás Román, Josep (Becari/a)
 • López Coronado, Octavi (Investigador/a contractat/da)
 • Escalera Merino, Juan Carlos (Investigador/a)
 • Escalera Merino, Juan Carlos (Investigador/a)
 • Lemmi, Claudio (Investigador/a)
 • Márquez Ruiz, Andrés (Investigador/a)
 • Márquez Ruiz, Andrés (Investigador/a)
 • Yzuel Gimenez, Josefa (Investigador/a)

Detalls del projecte

Description

L'objectiu general del projecte és l'estudi i caracterització de la modulació de les pantalles de cristall líquid nemàtiques d'estructura helicoïdal a fi d'estudiar la seva aplicació en la generació d'elements difractius i en el processat òptic d'imatges. S'estudiaran la modulació d'amplitud i de fase, els canvis de l'estat de polarització de la llum, o la dependència d'aquests paràmetres amb la longitud d'ona. L'objectiu principal plantejat en l'UAB és l'aplicació de les pantalles de cristall líquid com moduladors espacials de l'amplitud i de la fase i la seva utilització amb llum policromàtica. En primer lloc s'estudiaran les característiques de modulació i les combinacions de pantalles i altres elements de polarització necessaris per aconseguir la modulació desitjada. A continuació s'exploraran diferents aplicacions: lents difractives, apoditzadores per modificar la resposta de sistemes òptics utilització en mètodes interferomètrics de mesura de la fase, captació d'imatges hiperespectrals i el seu posterior processat. L'objectiu principal del subprojecte plantejat a la Universitat Miguel Hernández és l'aplicació dels dispositius de cristall líquid com moduladors espacials de l'estat de polarització de la llum. Per a això es plantegen diferents estudis com són la seva utilització per generar estructures difractives basades en la variació espacial de l'estat de polarització, o per a la implementació de lents birefringents. També es planteja l'estudi dels efectes de múltiples reflexions als dispositius de cristall líquid i el seu efecte sobre la modulació produïda, junt amb la seva utilització com filtres birefringents sintonitzables
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/12/0330/11/06

Socis col·laboradors

 • Sense entitat (Coordinador) (guia)

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.