Models de propagació d'incendis forestals: incendis experimentals, simulació i sintonització de paràmetres

Detalls del projecte

Description

Els incendis forestals representen un dels majors problemes medi ambientals que assoten als països de la conca del Mediterrani en general, i a la península Ibérica en particular. Les condicions climàtiques, topogràfiques i de vegetació d'aquests països han afavorit l'aparició d'un elevat nombre d'incendis, especialment durant l'estiu, amb les pèrdues que aquest fet comporta a nivell econòmic, ecològic i inclús en alguns casos a nivell humà.
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/0331/12/05

Socis col·laboradors

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.