Modelització i interpretació d'estructures tectòniques: controls geomètrics, dinàmics, cinemàtics i reològics de la deformació

Detalls del projecte

Description

Aquest projecte es centra en l'estudi dels mecanismes de formació i desenvolupament d'estructures tectòniques pròpies de l'escorça mitjana i inferior, a partir de la integració de l'estudi d'estructures naturals i la utilització combinada de mètodes de modelització experimental i numèrica tridimensionals. Els resultats que s'obtinguin d'aquest projecte donaran un avenç substancial en el coneixement dels controls dinàmics, cinemàtics i reològics que condicionen la nucleació, geometria i posterior evolució de les estructures de deformació, tots ells factors clau per a la correcta interpretació de l'evolució dels orògens i processos associats. Els darrers anys , el grup d'investigació sol·licitant ha posat en marxa un laboratori de deformació experimental per a materials analògics. Aquest equipament experimental, conjuntament amb l'utilització de mètodes de modelització numèrica, permetrà desenvolupar aquest innovador i fonamental estudi de la geologia estructural moderna
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització28/12/0127/12/04

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.