Modelització econòmica per a l'avaluació de polítiques a la U.E.: un enfocament AGE.

Detalls del projecte

Description

Aquest projecte consisteix a desenvolupar un model europeu de simulació que permeti avaluar les polítiques europees. Aquest model, s'emmarca en la família dels models computacionals d'equilibri general, marc propici per a examinar amb detall l'impacte que causa sobre l'assignació de recursos, i tindrà dues grans caracterítiques: 1) el fet de ser un model multipaís coordinat; i 2) el fet d'estar basat en una matriu de comptabilitat social d'abast comunitari. L'elaboració d'aquest model es portarà a terme en coordinació amb altres grups europeus de recerca.
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/08/951/08/96

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.