Microsensores de ozono y cloro. Tecnologías del ozono

Detalls del projecte

Description

El present projecte té com objectiu principal el desenvolupament de microsensors i sistemes analítics de control per a la determinació de metalls pesats i DQU en el seguiment dels processos de compostatge, i per a la determinació de clor i ozó en aigües lúdiques. Els microsensors es fabricaran amb tecnologia microelectrònica a fi d'obtenir dispositius robustos, de fabricació massiva (i cost per tant baix) i elevada velocitat de resposta. En concret, es pretén desenvolupar conjunts de microelèctrodes amperomètrics partint de diferents metalls i materials conductors per a la mesura voltaperomètrica dels paràmetres indicats. Es dissenyarà una instrumentació adequada per a cada aplicació que permeti la mesura ràpida i senzilla. S'implementaran els sensors en un analitzador de fluix automatitzat. En el cas del control de processos de compostatge s'estudiarà la forma de tractar amb major eficàcia la mesura multiparamètrica del sistema. L'avaluació de tots els sensors i sistemes en camp amb mostres reals culminarà el propòsit d'aquest projecte. Això permetrà el control de qualitat d'aigües lúdiques i processos de compostatge que té una importància clau tant en l'àmbit del medi ambient com en el sanitari
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/12/0330/11/06

Socis col·laboradors

  • Fundació Estudis del Medi Ambient de Mollet del Vallès
  • Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC)
  • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) (guia)

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.