Metodologia de codisseny concurrent de hardware i software sobre prototipus preindustrials de sistemes electrònics per aplicacions multimèdia

Detalls del projecte

Description

El final de la dècada dels 90, ha modificat una vegada més la metodologia d'implementació de sistemes electrònics, a causa de l'augment de les prestacions dels components estàndard programables per programari (microprocessadors, DSPs, microcontroladors) i a la ràpida difusió dels components estàndard programables per maquinari (FPGA, CPLD). S'han construït plataformes en les quals es poden realitzar modificacions del producte més tard que en els sistemes implementats utilitzant metodologia de tipus ASIC, més comuns al principi de la dècada, és a dir, fins i tot quan ja ha estat implantat en l'entorn del client. Addicionalment, a causa de la major complexitat dels sistemes que s'implementen, ha estat necessari trobar estratègies alternatives a la simulació del model del sistema (model simplificat i simulació necessàriament lenta) per a provar el major nombre de combinacions en l'entorn real d'aplicació. Això ha introduït nous conceptes de simulació i síntesi: el codisseny concurrent dels components maquinari i programari del sistema complex, i el prototip d'aquests sistemes en plataformes complexes genèriques (és a dir que permeten un elevat nombre de portes lògiques equivalents-HW- o nombres de línies de codi per a un determinat processador-SW-, representatiu d'una família de processadors). Una vegada verificada la correcta implementació del sistema en el prototip en el seu entronitzo real (i a la velocitat més propera possible a la seva velocitat de funcionament especificada per al sistema), es procedeix a la seva industrialització utilitzant la tecnologia que ofereixi unes característiques òptimes entre preu i prestacions
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/0031/12/01

Socis col·laboradors

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.