Mètodes combinatoris en geometria aritmètica

Detalls del projecte

Description

El projecte contempla tres objectius fonamentals: 1- Estudi de les categories d'esquemes sobre monoides, semianells i estructures algebraiques similars, les seves propietats bàsiques i els funtors que les relacionen. 2- Determinació de la classe de les varietats amb reducció totalment degenerada i càlcul dels seus cicles algebraics. 3- Determinació de les classes d'isogènia de varietats abelianes tridimensionals definides sobre cossos finits, que contenen la Jacobiana d'alguna corba de gènere 3.
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/10/0631/12/09

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.