Los semagramas de los Textos de las Pirámides entre iconicidad y realidad referencial (ca. 2380-2160 a.C.). Estudio paleográfico, filológico, semiótico e histórico-cultural.

Detalls del projecte

Description

Resum no disponible en aquesta llengua.
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/1031/12/12

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.