L'esport femení a la UAB. Diagnòstic de la situació actual i estratègies per a la promoció

Detalls del projecte

Description

Els objectius dels projectes són: a) Fer un diagnòstic detallat sobre la situació de la pràctica d'activitats físiques i esportives a la UAB, des de la perspectiva de gènere, en els diversos estaments de la comunitat universitària: alumnat, professorat i personal d'administració i servei. b) dissenyar estratègies d'intervenció específiques per tal de fomentar la pràctica d'activitat física de les dones a la UAB. c) Aplicar les propostes d'intervenció per tal d'aconseguir un increment de la implicació femenina en la pràctica esportiva universitària. d) Difusió de l'estudi i proposta d'aplicació a d'altres Universitats catalanes
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització28/07/0619/11/07

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.