L'espectroscòpia NR: una eina per a la Tecnologia Analítica de Processos (PAT)

  • Blanco Romia, Marcel (Investigador/a principal)
  • Castillo Martínez, Miguel Jorge (Becari/a)
  • Cruz Sánchez, Jordi (Becari/a)
  • Planells Marote, Joaquim (Becari/a)
  • Varón Izquierdo, Miriam (Becari/a)
  • Alcala Bernardez, Manel (Investigador/a)
  • Iturriaga Martinez, Hortensia (Investigador/a)
  • Peguero Gutiérrez, Ana (Investigador/a)
  • Sánchez Martín, María Jesús (Investigador/a)

Detalls del projecte

Description

Aquest projecte és continuació d'un altre anterior sobre l'aplicació de l'espectroscopia NIR en el seguiment de l'evolució de processos tant químics com biològics (...). En aquest estudi es proposa realitzar un seguiment complet de les diferents operacions que es realitzen al llarg d'un procés de manufactura d'un fàrmac comercial: control del procés de mescla de principis actius (APIs) i excipients, granulació humida, assecatge en forn i en llit fluidizat, control de composició d'intermedis i de productes acabats. Aquests controls es realitzaran sobre les mostres sòlides extretes del procés o en continu, sense necessitat de realitzar una preparació de la mostra. També es pretén estendre aquests controls a processos de fabricació químics (...). Per als diferents casos s'estudiarà l'aplicació d'algoritmes de calibratge que requereixen una reduïda informació de mètodes de referència com alternativa a altres que poden considerar-se clàssics (MLR, PCR, PLS). Es proposa i s'estudiarà l'aplicació de l'espectroscòpia NIR d'imatge química per a tots els estudis amb sòlids tant en el camp farmacèutic com en altres camps (ciments, sediments, etc.), on aquesta tècnica ofereix interessants aspectes que poden conduir a importants desenvolupaments.
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/10/0630/09/09

Empremta digital

Explora els temes de recerca tractats per aquest projecte. Aquestes etiquetes es generen en funció dels premis/ajuts subjacents. Junts formen una empremta única.