La traductologia en l'àmbit cultural no europeu. Recopilació, traducció i edició dels principals textos teòrics sobre la traducció en xinès, àrab i japonès.

  Detalls del projecte

  Description

  Els textos teòrics sobre la traducció en llengües no europees, la història de la traducció en les cultures corresponents, i els raltas dels seus peregrins i de viatgers que comenten cultures que els hi són llunyanes, configuren un camp d'investigació molt poc desenvolupat, no solsament a Espanya, sinó en el món occidental en general. Les recopilacions de cites sobre la traducció existents es limita a l'àmbit europeu, i per aquesta mateixa raó, donen una visió eurocèntrica, i per tant limitada culturalment, del camp. La traducció és un procés continu de comunicació intercultural, del tot imprescindible pel desenvolupament econòmic i social d'una societat, i és un procés que ha influit en molts canvis socioculturals profunds en totes les cultures desenvolupades. En una primera fase de la traducció va estar dominada per els textos procedents de cultures veïnes. La traducció de textos budist
  EstatusAcabat
  Data efectiva d'inici i finalització1/11/961/11/99

  Fingerprint

  Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.