La reforma de la directriu 76/207/CEE sobre la igualtat de tracte entre home i dones: avaluació de les polítiques d'igualtat i obtenció d'indicadors per a la transposició de la nova directriu

  • Freixes Sanjuan, Teresa (Investigador/a principal)
  • Freixes Montes, Jordi Lluís (Investigador/a contractat/da)
  • Remotti Carbonell, Jose Carlos (Investigador/a contractat/da)
  • García Soriano, Ma. Vicenta (Investigador/a)
  • Gómez Sánchez, Yolanda (Investigador/a)
  • Suay Hernández, Blanca Celia (Investigador/a)
  • Sánchez Férriz, Remedio (Investigador/a)

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.

INIS

Keyphrases

Social Sciences