La reforma de la directriu 76/207/CEE sobre la igualtat de tracte entre home i dones: avaluació de les polítiques d'igualtat i obtenció d'indicadors per a la transposició de la nova directriu

  • Freixes Sanjuan, Teresa (Investigador/a principal)
  • Freixes Montes, Jordi Lluís (Investigador/a contractat/da)
  • Remotti Carbonell, Jose Carlos (Investigador/a contractat/da)
  • García Soriano, Ma. Vicenta (Investigador/a)
  • Gómez Sánchez, Yolanda (Investigador/a)
  • Suay Hernández, Blanca Celia (Investigador/a)
  • Sánchez Férriz, Remedio (Investigador/a)

Detalls del projecte

Description

Com a conseqüència de la nova posició que la igualtat va prendre en els articles 2, 3, 13, 137 i 141 del tractat de la Comunitat Europea després de la reforma d'Amsterdam i d'acord amb la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Comunitat Europea, s'està preparant la modificació de la Directiva 76/207/CEE, relativa a la igualtat de tracte entre homes i dones en relació amb l'accés a l'ocupació, a la formació i a la promoció professionals i les condicions del treball. En aquests moments la Comissió, el Consell i el Parlament europeus estan a punt de culminar aquesta reforma, adoptada mitjançant el procediment de co-decisió, que obligarà a la revisió de la legislació dels estats membres en distints àmbits, especialment pel que fa a l'accés i la promoció professionals sense discriminació, comprenent per primera vegada en l'àmbit comunitari la prohibició i sanció de l'assetjament laboral. El projecte que es presenta pretén estudiar el contingut de la nova norma i elaborar indicadors per a la seva transposició en el dret intern d'una banda i, seguidament, detectar les reformes que es van a haver de realitzar en el sistema jurídic espanyol, tant en relació amb la legislació estatal com sobre la de les comunitats autònomes.
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/0331/12/05

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.